<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="tr-tr" lang="tr-tr" dir="ltr"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Yem Ye_il Hobi Baheleri</title> <link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/vnd.microsoft.icon" /> <script src="js/mootools-core.js" type="text/javascript"></script> <script src="js/core.js" type="text/javascript"></script> <script src="js/caption.js" type="text/javascript"></script> <script src="js/mootools-more.js" type="text/javascript"></script> <script src="js/md_stylechanger.js" type="text/javascript" defer="defer"></script> <link rel="stylesheet" href="css/system.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="css/position.css" type="text/css" media="screen,projection" /> <link rel="stylesheet" href="css/layout.css" type="text/css" media="screen,projection" /> <link rel="stylesheet" href="css/print.css" type="text/css" media="Print" /> <link rel="stylesheet" href="css/beez5.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="css/general.css" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="js/hide.js"></script> <script type="text/javascript"> var big = '72%'; var small = '53%'; var altopen = 'a1k'; var altclose = 'kapal1'; var bildauf = 'img/beez5/plus.png'; var bildzu = 'img/beez5/minus.png'; var rightopen = 'Bilgiyi a'; var rightclose = 'Bilgiyi kapat'; var fontSizeTitle = 'Yaz1 tipi boyutu'; var bigger = 'daha byk'; var reset = 's1f1rla'; var smaller = 'daha kk'; var biggerTitle = 'Boyutu byt'; var resetTitle = 'Biimleri varsay1lana geri dndr'; var smallerTitle = 'Boyutu klt'; </script> </head> <body> <div id="all"> <div id="back"> <div id="header"> <div class="logoheader"> <h1 id="logo"> <img src="img/yemyessil-logo-header.jpg" alt="Yemyessil" /> <span class="header1">Yemyessil hobi baheleri sizleri bekliyor...</span> </h1> </div><!-- end logoheader --> <ul class="skiplinks"> <li><a href="#main" class="u2">0erie ge</a></li> <li><a href="#nav" class="u2">Ana ynlendirmeye ve giri_ yapmaya ge</a></li> </ul> <h2 class="unseen">Gezinme grnm arama</h2> <h3 class="unseen">Gezinme</h3> <ul class="menu"> <li class="item-483 current active"><a href="/">Ana Sayfa</a></li> <li class="item-468"><a href="galeri.html">GALER0</a></li> <li class="item-484"><a href="iletisim.html">0LET0^0M</a></li> </ul> <div id="line"> <h3 class="unseen">Arama</h3> </div> <!-- end line --> </div><!-- end header --> <div id="contentarea"> <div id="breadcrumbs"> </div> <div class="left1 leftbigger" id="nav"> </div><!-- end navi --> <div id="wrapper2"> <div id="main"> <div id="system-message-container"> </div> <div class="blog-featured"> <div class="items-leading"> <div class="leading-0"> <h1><span style="color: #99cc00;">YEMYE^^0L HOB0 BAHEC0L00</span></h1> <p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; padding: 0px;">Hobi baheciliiyle, _ehrin karma_as1nda youn bir hayat temposu iinde ya_ayan ki_i, kendisi ve sevdikleri iin doayla i ie, kaliteli ve keyifli vakit geirme imkn1 yaratm1_ olur. Ayr1ca hobi baheciliiyle ura_an ki_iler, taptaze organik sebze ve meyve tketimi ile kendilerinin ve sevdiklerinin sal1kl1 bir ya_am srmesine katk1 salar.</p> <p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; padding: 0px;">evre ve sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsam1nda yakla_1k 8 y1l nce ba_latm1_ olduumuz, Yemye__il isimli hobi bahecilii projesiyle 0stanbul da bir ilki geekle_tirerek, sonras1nda birok belediye ve zel sektr kurulu_una ilham kayna1 olan yeniliki bir faaliyete nclk ettik. Yemye__il Hobi bahesi, 8 y1ld1r bulunduu blge kylerinde ya_ayan pek ok kad1na da dnemsel i_ imkn1 salamaktad1r.</p> <p style="margin-top: 1em; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; padding: 0px;">Her ya_ta insan1n fiziksel ve ruhsal sal11na katk1da bulunmak amac1yla ba_lat1lan Yemye__il Hobi Bahecilii Projesi, doayla ba_ ba_a vakit geirmek ve ekolojik tar1m yapmay1 renmek isteyen pek ok aileye gvenilir ve kaliteli hizmet sunmaktad1r.</p> <h4>Yeniliki mutfa1m1zla da hizmetinize a11z. Huzurlu bahenizde ky kahvalt1s1, gzleme ve dier lezzetlerimizin tad1na bakabilir, bahenizin keyfini srebilirsiniz.</h4> <div class="item-separator"></div> </div> </div> </div> </div><!-- end main --> </div><!-- end wrapper --> <div class="wrap"></div> </div> <!-- end contentarea --> </div><!-- back --> </div><!-- all --> <div id="footer-outer"> <div id="footer-sub"> <div id="footer"> <p> Yem ye_il Hobi Baheleri </p> </div><!-- end footer --> </div> </div> </body> </html>